Over ons

Over ons

‘De vereniging is er voor iedereen die op zoek is naar hulp, erkenning maar vooral naar verandering van het beleid. We willen oplossingen. Zodat wij, en vooral onze kinderen echt worden geholpen en beschermd.’

De drang en de noodzaak om ons, letterlijk, te verenigen is ontstaan vanuit onze eigen jarenlange ervaringen.

Continu worden situaties van structureel eenzijdig huiselijk geweld bestempeld als ‘vechtscheiding’. Wanneer er kinderen bij betrokken zijn, worden BEIDE ouders beschuldigd van kindermishandeling vanwege ‘de voortdurende strijd’, zo is de aanname.
Deze zogenaamde voortdurende strijd wordt door één ouder in stand gehouden want hij kan zo, onopgemerkt,  toegang houden tot de kinderen en de andere ouder, om hen te blijven mishandelen.
Dit wordt niet gezien, want Politie, hulpverlenende instanties, (kinder)artsen, de Raad voor de Kinderbescherming, mediators, rechters, kortom alle partijen die bij een scheiding betrokken kunnen worden, zijn geneigd zich te baseren op aannames en vooroordelen, zoals;

‘Waar twee kijven, hebben twee schuld’.

Wanneer er niet inhoudelijk wordt gekeken naar; de relatie tussen ouder en kind, het gedragspatroon, en de communicatie tussen ouders, worden kinderen en hun gezonde ouder NIET beschermd. Het wordt hen alleen maar moeilijker gemaakt, omdat zij in contact moeten blijven met de mishandelende ouder. Het kind wordt door de rechter, op advies van de gecertificeerde instelling, gedwongen een omgangsregeling te hebben met de destructieve ouder. Of krijgt zelfs zijn hoofdverblijfplaats toegewezen bij deze ouder.
Ouders worden in allerhande mediationtrajecten geduwd waardoor de mishandelingen ook hier gewoon door gaan. Onder toeziend oog van de mediator of gezinsvoogd….

Wanneer je als gezonde ouder het opneemt voor je kind, vanuit de drang om te beschermen(terecht!), wordt je gezien als een strijdende ouder die het belang van het kind uit het oog verliest en zich alleen maar richt op de andere ouder.
Wanneer je kind zich uitspreekt over de mishandelingen die het meemaakt, zegt men dat het is opgezet door jou tegen de andere ouder.

Kortom: de patstelling is compleet.

Maar……er is ook een andere weg…..

Neutraal Ouderschap heeft ons geleerd dat je altijd iets kan doen, ook al lijkt het alsof je machteloos staat.
Omdat we niet machteloos willen zijn, hebben we in ons eigen traject onze kinderen geleerd loyaal te laten zijn aan zichzelf. Zodat zij later zelfstandige volwassenen kunnen worden.

Maar ook verandering van beleid is nodig!

In maart 2017 heeft Joke de Jong haar boek Het Narcistisch Machtsspel uitgegeven en dit werd basis voor www.neutraalouderschap.nl met een forum voor professionals en een forum voor ervaringsdeskundigen. Hiermee werd de beweging,  voor een verandering van beleid, een feit.

Inmiddels is Joke de Jong zich gaan richten op een landelijk netwerk van ervaringsdeskundige professionals dat kennis over draagt aan professionals en ouders adviseert in de regie van het Neutraal Ouderschap.

Met onze vereniging van ervaringsdeskundigen willen we de beweging verder uitbouwen en er voor zorgen dat met alle kennis en ervaring die er is nog veel meer ouders en kinderen geholpen zijn. Ook willen we dat iedere professional in Nederland weet wat kinderen en ouders meemaken en wordt aangedaan.

We doen het voor de toekomst van kinderen want zij hebben erkenning nodig!

het bestuur van NOBS;
Arie, Kim, Suzanne en Miriam

noot: waar ‘hij’ staat, kan ook ‘zij’ staan