Verbinding

Verbinding

Samenwerking is essentieel om een positieve verandering teweeg te kunnen brengen. We werken samen met organisaties die ons kunnen vinden in een gezamenlijk doel, namelijk het verbeteren van de situatie van kinderen in algemene zin.

We geloven dat verbinding zorgt voor een ongekende kracht waarmee we echt het verschil kunnen maken!

VSNO
“Het Expertise en Studiecentrum Vroeg Signalering Neutraal Ouderschap biedt professionals en particulieren kennis en ondersteuning in de regie om complexe scheiding, kindermishandeling, partnergeweld en ouderverstoting te voorkomen.”
www.vsno.nl

Ouders van Betekenis
“Stedelijk netwerk Ouders van Betekenis bundelt de krachten van ouders die meewerken aan een betrokken gemeenschap voor kinderen.
In het netwerk ondersteunen we anderstalige ouders met taal en we delen opvoedvragen met elkaar, zodat ieder zijn rol als opvoeder en actieve ouder in de wijk kan innemen. Ons doel is dat alle kinderen gelijke kansen krijgen en op kunnen groeien in een positieve omgeving waarin mensen samen verantwoordelijkheid nemen. We sluiten aan bij de principes van Vreedzaam als pedagogisch kader.”
www.oudersvanbetekenis.nl

Heb je een organisatie die soortgelijke doelen nastreeft en wil je graag samenwerken? Neem dan contact met ons op via info@neutraalouderschapbijscheiding.nl